Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(Foto: Haukeland Universitetssjukehus)

Det pågår e-helse-prosjekter i hele sektoren på alle nivåer fra nasjonalt eller interregionalt til lokalt på det enkelte sykehus. Her finner du en oversikt over de største prosjektene som er i gang.

For å gi støtte til strategisk planlegging, program- og porteføljestyring har helseregionene gått sammen om å utarbeide en felles kapabilitetsmodell.

Kapabilitetsmodellen viser kapabiliteter/evner en aktør som yter helsehjelp bør inneha for å utøve sitt oppdrag og nå sine mål.
Her finner du en oversikt over sentrale stortingsmeldinger, strategier og andre offentlige skriv som setter retningen for arbeidet vårt innenfor e-helse. Det er også lenker til informasjon om felles, generelle føringer for offentlig sektor.


Det blir her delt ulike rutinebeskrivelser. Dette for å redusere duplikat arbeid, øke kvalitet og standardisering.

Hvordan skal vi klare å utveksle helseinformasjon mellom alle systemene som finnes? Vi er allerede godt i gang med å etablere felles kliniske informasjonsmodeller for å imøtekomme denne utfordringen.

Det finnes et utvalg fellestjenester både innen helsesektoren og i det offentlige. Sjekk her om det allerede finnes en tjeneste for det du trenger i ditt prosjekt.

Hvor er den gamle forsiden?

Kilden er nå utvidet med et nytt område med felles informasjon for alle som er interessert i e-helse i spesialisthelsetjenesten. Det er denne siden du ser på nå. Hvis du leter etter den gamle forsiden om virksomhetsarkitektur, så finner du den her eller du kan bruke hurtiglenke oppe i side-stolpen til venstre.

  • No labels