Atlassian Confluence og Confluence-innstikk

Lisensinformasjon for Confluence

Confluence 6.13.1

Opphavsrett © 2003 – 2019 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Bruk av dette produktet er underlagt vilkårene i Atlassians sluttbrukeravtale, med mindre noe annet er angitt.

Dette produktet inneholder programvare utviklet av Apache Software Foundation.

Dette produktet inneholder også de følgende bibliotekene, som er dekket under GNU LGPL-lisensen:

Dette produktet inneholder også kode skrevet av andre tredjeparter.

Ytterligere detaljer om disse og annen tredjepartskode inkludert i produktet, herunder gjeldende opphavsrett, juridiske og lisensmessige merknader, er tilgjengelige i mappen «licenses» under installasjonsmappen til Confluence.