Atlassian Confluence og Confluence Plugins

Lisensinformasjon for Confluence

Confluence 6.1.0

Kopibeskyttet © 2003 - 2015 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Bruk av dette produktet er underlagt vilkårene i Atlassian End User Agreement, med mindre noe annet er spesifisert.

Dette produktet inneholder programvare utviklet av Apache Software Foundation.

Dette produktet inkludere følgende biblioteker dekket av GNU LGPL lisens:

Dette produktet inneholder også kode skrevet av andre.

Ytterligere detaljer om disse og annen tredjepartskode inkludert i produktet, inkludert gjeldende opphavsrett, juridiske betingelser og lisensvilkår, er tilgjengelig i mappen "licenses" under installasjonmappen til Confluence.