Hopp til slutten av metadata
Gå til begynnelsen av metadataene

Banner

(Foto: Haukeland Universitetssjukehus)

Stadig flere virksomheter ansetter arkitekter som bidrar i prosjekter, programmer og med IT- og organisasjonsutvikling. Men hva gjør egentlig en arkitekt?

Arkitekturprinsippene er kortfattede og konsise regler som skal bidra til at spesialisthelsetjenesten utvikles i tråd med rammene gitt av spesialisthelsetjenestens visjoner og mål, lover og forskrifter samt teknologiske muligheter.Det er utarbeidet referansemodeller som anbefales benyttet i spesialisthelsetjenesten. Foreløpig har vi kapabilitetsmodell, applikasjonsmodell, funksjonalitetsmodell for EPJ og informasjonsmodell.

Det er utarbeidet noen sjekklister for arkitektur som kan benyttes i forskjellige faser av prosjektene.Her ser du en oversikt over tiltak utarbeidet i Nasjonal IKT som er spesielt relevante for deg som jobber med arkitektur.

Nasjonal IKT Fagforum arkitektur har etablert fagnettverk for å legge bedre til rette for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling innenfor mandatet til forumet. 

  • Ingen etiketter