Hopp til slutten av metadata
Gå til begynnelsen av metadataene

Nasjonal IKT Fagforum arkitektur har etablert fagnettverk for å legge bedre til rette for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling innenfor mandatet til forumet. Dette er i tråd med Felles IKT-strategi.

Vi ønsker å holde en uformell stil på fagnettverkene, og det er medlemmene som er pådriver for aktivitetene. Det gjennomføres ca. 4 - 8 møter i året, og de foregår på video eller Lync.

Foreløpig har vi etablert følgende fagnettverk:

FagnettverkLeder
Fagnettverk for IKT-sikkerhetsarkitekturEva Skipenes (Helse Nord IKT)
Fagnettverk for informasjonsarkitekturØivind Skeidsvoll Solvang (Helse Vest IKT)
Fagnettverk for prosessarkitekturCarl Niklas Falk-Andersson (Helse Nord IKT)

Bli medlem? Eller savner du et fagnettverk?

Hvis du ønsker å bli medlem av et fagnettverk eller savner du et fagnettverk for det du jobber med, send en mail til Nasjonal IKT.

  • Ingen etiketter