Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nasjonal IKT Fagforum arkitektur har etablert fagnettverk for å legge bedre til rette for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling innenfor mandatet til forumet. Dette er i tråd med Felles IKT-strategi.

Vi ønsker å holde en uformell stil på fagnettverkene, og det er medlemmene som er pådriver for aktivitetene. Det gjennomføres ca. 4 - 8 møter i året, og de foregår på video eller Lync.

Foreløpig har vi etablert følgende fagnettverk:

FagnettverkBeskrivelseLeder
Fagnettverk for IKT-sikkerhetsarkitektur

Fagnettverket deler erfaringer og kompetanse knyttet til IKT-sikkerhetsarkitektur generelt, IKT-sikkerhetsarkitektur som del av virksomhetsarkitekturen, referansemodeller for sikkerhetsarkitektur, relevante standarder og metoder etc. Temaene som tas opp i møtene relateres til behov og pågående aktiviteter i helsesektoren. Alle medlemmer kan foreslå tema.

Vi har to-timers nettverksmøter ca. 6 ganger i året.

Eva Skipenes (Helse Nord IKT)
Fagnettverk for informasjonsarkitekturVi holder nettverksmøter hver 2. måned der hensikten er å oppdatere hverandre på hva vi jobber med av informasjonsarkitektur, erfaring og praksis i egen virksomhet. Vi ønsker at møtene skal inneholde et faglig tema og på denne Temasiden legger vi inn forslag til nye emner fremover.Øivind Skeidsvoll Solvang (Helse Vest IKT)
Fagnettverk for prosessarkitektur

Fagnettverk for prosessarkitektur deler erfaring rundt hvordan vi praktisk arbeider med prosessmodellering og håndtering av prosessmodeller og arkitektur innenfor helsevesenet. Det er stor takhøyde for diskusjonstema og vi inviterer til å diskutere alle grenseflater. Vi møtes 6 ganger á 2 timer i året på video.

Sonja Cassidy (Helse Vest IKT)

Bli medlem? Eller savner du et fagnettverk?

Hvis du ønsker å bli medlem av et fagnettverk eller savner du et fagnettverk for det du jobber med, send en mail til Nasjonal IKT.

  • No labels