Skip to end of metadata
Go to start of metadata
NavnKapabilitetsmodell for virksomheter som yter helsehjelp
Beskrivelse

Kapabilitetsmodellen er en modell for hvilke kapabiliteter/evner et foretak som yter helsehjelp innehar, må inneha eller benytter for å utøve sitt oppdrag og nå sine mål

StatusAnbefalt av Nasjonal IKT Fagforum for arkitektur 22.02.2018

Om modellen

For å gi økt støtte til arbeidet med strategisk planlegging og program- og porteføljestyring i helseregionene har regionene gått sammen for å utarbeide en felles referansemodell for kapabiliteter. Kapabilitetsmodellen er en referanse for hvilke kapabiliteter/evner en aktør som yter helsehjelp bør inneha for å utøve sitt oppdrag og nå sine mål. Dette kan være for eksempel et sykehus, et fastlegekontor eller en helsestasjon.

Modellen gir et godt grunnlag for de vurderinger og prioriteringer som ligger til grunn for investeringer i virksomhetsutvikling. Den gir også et felles begrepsapparat, og kan dermed skape grunnlag for økt samordning og bedre beslutningsprosesser som følge av mer presis dialog på tvers av helseregioner, foretak, kommuner, kulturer og fagområder.

Kapabilitetsmodellen er inndelt i fire grupper, og hver gruppe inneholder kapabiliteter på to nivåer. Figuren nedenfor viser alle gruppene og samtlige kapabiliteter på nivå 1:

Gruppering av kapabiliteter

Kapabilitetene er delt inn i følgende grupper:

GruppeDefinisjon
Styring og retning

Disse kapabilitetene responderer til interne og eksterne drivere, og gir rammer og retning for planlegging og endring slik at utvikling av helse- og omsorgstjenestene skjer innenfor og i tråd med disse.

Kjernevirksomhet

Disse kapabilitetene er spesifikke for sektorens evne til å yte helsehjelp. Dette omhandler helsefremmende og forebyggende helsehjelp, utredning, diagnostisering og behandling av pasienter, opplæring av pasienter og pårørende, forskning, utdanning av helsepersonell, beredskap samt andre helse og omsorgstjenester som f.eks. hjelp i hjemmet og personlig assistanse

Medisinsk service

Disse kapabilitetene er direkte muliggjørende for, og dermed tett knyttet til, kjernevirksomheten. Det kreves helsefaglig kompetanse for å utføre majoriteten av oppgavene som understøtter disse kapabiliteten

Støtte

Disse kapabilitetene skal understøtte kjernevirksomheten og sikre en stabil og velfungerende daglig drift.

Kapabiliteter nivå 1 og 2

Her finner du en oversikt over kapabiliteter på nivå 1 og 2.

I listen nedenfor kan du navigere direkte til kapabiliteter på nivå 1 og 2 med tilhørende definisjon per gruppe: