Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dette er en utgått side som ikke blir vedlikeholdt og er midlertidig tilgjengelig.

Oppdatert side for virksomhetsarkitektur finnes via lenken Virksomhetsarktektur i spesialisthelsetjenesten

Banner

(Foto: Haukeland Universitetssjukehus)

Stadig flere virksomheter ansetter arkitekter som bidrar i prosjekter, programmer og med IT- og organisasjonsutvikling. Men hva gjør egentlig en arkitekt?

Arkitekturprinsippene er kortfattede og konsise regler som skal bidra til at spesialisthelsetjenesten utvikles i tråd med rammene gitt av spesialisthelsetjenestens visjoner og mål, lover og forskrifter samt teknologiske muligheter.Det er utarbeidet referansemodeller som anbefales benyttet i spesialisthelsetjenesten. Foreløpig har vi kapabilitetsmodell, applikasjonsmodell, funksjonalitetsmodell for EPJ og informasjonsmodell.

Det er utarbeidet noen sjekklister for arkitektur som kan benyttes i forskjellige faser av prosjektene.Her ser du en oversikt over tiltak utarbeidet i Nasjonal IKT som er spesielt relevante for deg som jobber med arkitektur.

Nasjonal IKT Fagforum arkitektur har etablert fagnettverk for å legge bedre til rette for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling innenfor mandatet til forumet. 

  • No labels