Sidetre
Gå til slutten av metadata
Gå til starten av metadata

Kilden har blant annet som formål å samle, samordne og publisere god praksis innen IT-arkitektur i spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker at dette skal være den autoritative kilden for hvordan spesialisthelsetjenesten arbeider med virksomhetsarkitektur. Med å samle denne kunnskapen ønsker vi å bidra til bedre større åpenhet, økt innovasjon og effektivisering gjennom å formidle enn felles måte å arbeide med virksomhetsarkitektur på. Nettstedet vil være et viktig verktøy for videreutvikling og informasjonsdeling rundt virksomhetsarkitektur i spesialisthelsetjenesten.

Nettstedet skal kunne veilede alle som jobber med IKT innen spesialisthelsetjenesten. Sidene skal kunne fungere som en veiledning om du arbeider med å utforme en spesifikk løsning, eller om du jobber med en overordnet virksomhetsarkitektur.

Tjenesten vil kunne hjelpe deg med å

 • organisere og fasilitere arbeidet med enterprise-arkitektur i ditt prosjekt
 • få oversikt over hvilke arkitekturmessige områder som bør konkretiseres
 • lage god forretnings- og it-arkitektur

Hva kan Kilden hjelpe med?

Kilden kan veilede i hvordan man jobber med innføring av en IT-arkitektur, og hvordan man jobber strukturert med arkitekturleveranser. På disse sidene dokumenterer vi prinsipper, anbefalinger og god praksis for virksomhetsarkitektur i spesialisthelsetjenesten.

Forvaltning av innholdet

Kilden er utformet og administreres av Nasjonal IKT HF, og ble startet opp som en konsekvens av Tiltak 42.2 - Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT.

Innholdet på Kilden blir publisert og vedlikeholdes fortløpende av en redaksjon bestående av Nasjonal IKT HFHelse Nord RHF, Helse Sør-Øst RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF.

Lenke til innholdet?

Kilden blir stadig forbedret, og våre sider endrer navn og plassering og blir i noen tilfeller slettet. Hvis du lenker til våre sider anbefaler vi at du lenker på følgende måte for å få mest mulig stabile lenker:

 1. Gå til den siden du ønsker å lenke til
 2. Trykk bokstaven K på tastaturet, eller gjør følgende:
  • trykk på de tre prikkene oppe til høyre og
  • velg "Lenke til denne siden".
 3. Benytt Kortlenken som vises i dialogen.

Denne kortlenken vil være gjeldende selv om siden får en ny plassering i hierarkiet eller skifter tittel. VI vil, så langt det er mulig, unngå å slette sider, men kun slette innholdet og legge inn en lenke til den nye siden.

Ønsker du å bidra?

Finner du feil eller mangler, eller mener at noe av innholdet vårt er mangelfullt? Ønsker du å hjelpe oss å videreutvikle Kilden? Flott!

Vi tar i mot all tilbakemelding og alle endringsforslag med stor takk og iver! Du kan nå oss via epostadressen post@nasjonalikt.no.

 • Ingen merkelapper