Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Historikk

Prosessmodellen er utarbeidet i et samarbeid mellom Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst.

Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i Healthcare Delivery Reference Model (HDRM) utviklet i Helse Sør-Øst i 2013. HDRM er en innbyggersentrisk referansemodell som definerer aktivitetene som er nødvendige for å levere forventet helsehjelpen til innbyggere i Norge. Denne modellen ble brukt i utstrakt grad ved etablering av nytt sykehus i Østfold (Kalnes). Den nye modellen har tatt med seg erfaringer fra dette arbeidet og erfaring fra annet prosessmodelleringsarbeid i andre regioner. Arbeidet er koordinert med utviklingen av kapabilitetsmodell for virksomheter som yter helsehjelp.

Arbeidsgruppen

Prosessmodellen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av følgende klinikere og virksomhetsarkitekter:

 • Sonja Karen Cassidy, virksomhetsarkitekt (Helse Vest IKT)
 • Jan Terje Dragvoll, virksomhetsarkitekt (Sykehuset Østfold)
 • Carl Niklas Falk-Andersson, virksomhetsarkitekt (Helse Nord IKT)
 • Jon Gupta, virksomhetsarkitekt (Helse Sør-Øst RHF)
 • Andreas Momme Jensen, virksomhetsarkitekt (Sykehuspartner)
 • Elin Høyvik Kindingstad, virksomhetsarkitekt (Nasjonal IKT HF)
 • Lars Ivar Mehlum, seniorrådgiver/lege (Nasjonal IKT HF)
 • Karen Mørner Sletten, virksomhetsarkitekt (Helse Vest IKT)
 • Micaela Thierley, klinikkoverlege Medisinsk klinikk (Haraldsplass Diakonale sykehus)
 • Sidsel Ragnhild Børmark, spesialrådgiver (Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger)

 • Sølvi Lommerud, spesialrådgiver (Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger)

Forvaltning

Eier av prosessmodellen er Nasjonal IKT Fagforum for arkitektur. Det er opprettet et interregionalt forvaltningsråd som forvalter modellen videre. Leder av forvaltningsrådet for prosessmodellen er Karen Mørner Sletten (Helse Vest IKT).

 

Veien videre

I et slikt arbeid er det alltid noe man gjerne skulle sett litt mer på. I det videre forvaltningsløpet kommer man bl.a. til å se på følgende:

 • Hvordan inkludere pasientens totale pasientforløp og hvordan dette henger sammen med understøttende prosesser?
 • Hvordan inkludere totaliteten i innbyggeres kontakt med helsesektoren?
 • Hvordan inkludere prosesser og verdiskaping for samfunnet som ikke konsumeres av individuelle pasienter direkte (f eks smittevern og folkehelse)
 • Hvordan sammenfatte modellen i et visuelt tiltalende format?
 • No labels