Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nasjonal IKT Fagforum arkitektur har utarbeidet flere referansemodeller som anbefales benyttet i spesialisthelsetjenesten.

En referansemodell etablerer felles rammer som alle aktører i spesialisthelsetjenesten bør benytte ved kartleggings- og analysearbeid i forbindelse med virksomhetsutvikling. Ved å ta i bruk en referansemodell sparer du tid ved at du slipper å etablere modellen selv, og i tillegg vil bruk av referansemodeller forenkle samarbeid og eventuelt senere standardiseringsarbeid på tvers av helseregionene.

  • No labels