Hopp til slutten av metadata
Gå til begynnelsen av metadataene

Nasjonal IKT Fagforum arkitektur har utarbeidet flere referansemodeller som anbefales benyttet i spesialisthelsetjenesten:

  • Ingen etiketter