Gå til slutten av metadata
Gå til starten av metadata

Nasjonal IKT Fagforum arkitektur har utarbeidet flere referansemodeller som anbefales benyttet i spesialisthelsetjenesten:

  • Ingen merkelapper