Skip to end of metadata
Go to start of metadata
NavnSjekkliste for bruk av informasjonsmodellen
BeskrivelseEn sjekkliste for å sjekke at valgt arkitektur er i henhold til informasjonsmodellen som er utarbeidet i Tiltak 12: "Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten".
Fase

Oppdateres kontinuerlig

Hvis du ønsker en sjekkliste i Word-format, så må du gå inn på siden til den aktuelle sjekklisten og velge "Export to Word.." i menyen som dukker opp når du trykker på de tre prikker øverst til høyre. 

Innledning

Sjekklisten er primært utarbeidet for avsjekk mot nasjonal arkitektur for spesialisthelsetjenesten og har referanser til Tiltak 12: "Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten", hvor informasjonsmodellen er beskrevet i kapittel 7.

Sjekkliste

Informasjon om prosjektet

NavnBeskrivelse 
Prosjekt  Fyll ut her
Type prosjekt 

Fase prosjektet er i

 
Berørte arkitekturdomener 
Oppdragsgiver  
Eier 
Prosjektleder  
Kontaktperson og kontaktdetaljer 
Start 
Slutt  
Kort prosjektbeskrivelse 

Sjekkliste

Spørsmål/kravJa/nei/delvis

Svar/referanse til sted der spørsmålet er besvart

Det er utarbeidet en overordnet konseptuell informasjonsmodell for informasjonsbehovet i spesialisthelsetjenesten (Kapittel 7.5 i Tiltak 12). Benyttes begreper og informasjonselementer fra denne i prosjektet/løsningen? Hvis ikke, beskriv hvorfor.Her fyller du ut ja, nei eller delvis Her besvares spørsmålet eller kravet som er stilt i den første kolonnen på denne raden.

Det anbefales å benytte UML Static eller ER-modell til å beskrive informasjonselementer og relasjoner. Benyttes det en standard for utforming av informasjonsmodell i prosjekt/løsning?

  
Er det utarbeidet en egen informasjonsmodell som dekker prosjektet/løsning?  
Dersom det er utarbeidet en informasjonsmodell, dekkes denne av begreper i førende arkitektur? Hvis ikke, foreslå beriking av arkitekturen med det som lages spesifikt i prosjektet.  
Benyttes andre standarder for informasjonsinnhold ved integrasjon enn de som er gjeldende? Beskriv hvilke og hvorfor?  
Benyttes proprietære standarder for informasjonsinnhold ved integrasjon? Beskriv hvilke og hvorfor?