Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Navn

Sjekkliste for bruk i anskaffelsesprosessen

BeskrivelseSjekklisten er primært utarbeidet for avsjekk mot nasjonal arkitektur og har referanser til denne
Fase
  • Gjennomføringsfasen

Hvis du ønsker en sjekkliste i Word-format, så må du gå inn på siden til den aktuelle sjekklisten og velge "Export to Word.." i menyen som dukker opp når du trykker på de tre prikker øverst til høyre. 

Sjekkliste

Informasjon om prosjektet

NavnBeskrivelse 
Prosjekt  Fyll ut her
Type prosjekt 

Fase prosjektet er i

 
Berørte arkitekturdomener 
Oppdragsgiver  
Eier 
Prosjektleder  
Kontaktperson og kontaktdetaljer 
Start 
Slutt  
Kort prosjektbeskrivelse 

Sjekkliste

Sjekklisten er primært utarbeidet for avsjekk mot nasjonal arkitektur utarbeidet i Tiltak 12: "Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten" og har referanser til denne. Sjekklisten kan benyttes til formålene:

  • Utarbeidelse av mandat for kvalifikasjonsgrunnlag
  • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
  • Evaluering av tilbud 
Spørsmål/kravJa/nei/delvis

Svar (evt. referanse til eget dokument)

Er det i kravspesifikasjonen referert til det nasjonale styringsdokumentet Tiltak 12?

Her fyller du ut ja, nei eller delvis Her besvares spørsmålet eller kravet som er stilt i den første kolonnen på denne raden.

Er det i kravspesifikasjonen og/eller anbudspapirene for øvrig beskrevet målbilde og krav om tjenesteorientert arkitektur? Tekstlige beskrivelser kan hentes fra arkitekturbiblioteket.

  
Er det stilt krav til leverandøren om å beskrive hvordan løsningen støtter opp under arkitekturprinsippene? Se også egen sjekkliste for arkitekturprinsipper.  
Benyttes BPMN for å beskrive forretningsprosesser i anbudspapirene?  
Er det i kravspesifikasjonen stilt krav om støtte for de anbefalte standardene for integrasjon som definert i Referansekatalogen for e-helse?  
Er informasjonen som håndteres i løsningen dekket av informasjonsmodellen? Hvis ikke, beskriv hvilke områder som mangler og hvor informasjonsmodellen trenger endringer/utvidelser.  
Benyttes konseptuelle begreper fra informasjonsmodellen i anbudspapirene? Hvis ikke, beskriv hvilke områder som mangler og hvor informasjonsmodellen trenger endringer/utvidelser.