Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Banner

Forslag til innholdsendringer kan sendes Kildens redaksjon. 


(Foto: Haukeland Universitetssjukehus)

Her har vi samlet informasjon om hvordan interregional virksomhetsarkitektur er organisert, og hvilke overordnede rammer som ligger til grunn for arbeidet. 

Arkitekturprinsippene er kortfattede og konsise regler som skal bidra til at spesialisthelsetjenesten utvikles i tråd med rammene gitt av spesialisthelsetjenestens visjoner og mål, lover og forskrifter samt teknologiske muligheter.Det er utarbeidet referansemodeller som anbefales benyttet i spesialisthelsetjenesten. Foreløpig har vi kapabilitetsmodell, applikasjonsmodell, funksjonalitetsmodell for EPJ og informasjonsmodell.

Her ser du en oversikt over tiltak utarbeidet i Nasjonal IKT HF som er spesielt relevante for deg som jobber med arkitektur.  • No labels