Skip to end of metadata
Go to start of metadata


DefinisjonFormålet med beslutningspunktet BP2 er å beslutte om prosjektforslaget representerer en ønskelig investering som bør detaljeres videre i en planleggingsfase.
Kommentar
ReferanserProsjektveiviserens utdyping
Relaterte begreper