Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DefinisjonFormålet med beslutningspunktet BP4 er å beslutte om avslutningsaktivitetene kan starte og om produkter (leveranser) og dokumenter som skal overføres til linjen kan godkjennes.
Kommentar
ReferanserProsjektveiviserens utdyping
Relaterte begreper