Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DefinisjonFormålet med beslutningspunkt BP5 er å beslutte om prosjektet kan avsluttes.
Kommentar
ReferanserProsjektveiviserens utdyping
Relaterte begreper