Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DefinisjonEt definert, overordnet og formelt punkt i prosjektet hvor det skal tas en prinsipiell beslutning om prosjektet skal videreføres til neste fase eller avsluttes.
Kommentar
Referanser-
Relaterte sider på Kilden