Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DefinisjonEn forandring i tilstand hos virksomheten, hos brukerne eller i samfunnet som har oppstått som følge av virksomhetens tiltak.
KommentarMed forandring av tilstand i virksomheten menes effekter på de første leddene i resultatkjeden: Innsatsfaktorer, Aktiviteter og Produkter/tjenester. Effekter kan være positive og negative.
Referanser

Utledet fra DFØ - Veileder i gevinstrealisering
https://dfo.no/filer/Fagomr%C3%A5der/Gevinstrealisering/Veileder-i-gevinstrealisering.pdf
Interregional arbeidsgruppe for felles tilnærming til gevinstrealisering.

Relaterte sider på Kilden

Prosjektmodellen i Nasjonal IKT HF

Gevinstrealisering (Tverrgående tema)