Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DefinisjonEt forslag om endring av en baseline. (Prince2)
Kommentar
Referanser
Relaterte begreper