Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DefinisjonBeskriver endringene i teknologi, prosess, organisasjon og/eller lokasjoner fra as-is til to-be. Kan framstilles visuelt i et endringskart.
Kommentar
ReferanserInterregional arbeidsgruppe for felles tilnærming til gevinstrealisering.
Relaterte sider på Kilden