Skip to end of metadata
Go to start of metadata


DefinisjonErfaringsloggen er et ledelsesprodukt der det samles opp erfaringer underveis i prosjektet for å bruke disse senere i prosjektet eller i framtidige prosjekter
Kommentar-
Referanser

https://www.prosjektveiviseren.no/bibliotek/begrep/erfaringslogg

Relaterte begreper-