Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Definisjon

Gevinstrealisering er prosessen der man planlegger, organiserer og henter ut forventede og eventuelle ikke-forventede gevinster av et prosjekt.

Kommentar-
ReferanserDFØ - Veileder i gevinstrealisering
https://dfo.no/filer/Fagomr%C3%A5der/Gevinstrealisering/Veileder-i-gevinstrealisering.pdf
Relaterte sider på Kilden

Prosjektmodellen

Gevinstrealisering (Tverrgående tema)