Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DefinisjonEn operativ handlingsplan for å sikre at virksomheten tar ut de planlagte gevinster av prosjektets produkter. Den definerer hvordan gevinster fra prosjektets produkter måles, når de er tenkt å oppnås, samt roller og ansvar for tiltak som bidrar til å realisere gevinster. 
KommentarEn konkret handlingsplan for å sikre at virksomheten tar ut de planlagte gevinstene av prosjektet. Gevinstrealiseringsplanen plasserer oppgaver og ansvar for å sikre aktiv oppfølging og faktisk gevinstrealisering (Difi)
Referanser

Difi - Prosjektveiviseren
https://www.prosjektveiviseren.no/node/199/part/all
https://www.prosjektveiviseren.no/bibliotek/produkt/gevinstrealiseringsplan
Interregional arbeidsgruppe for felles tilnærming til gevinstrealisering.

Relaterte begreper