Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DefinisjonEn informasjonsmodell viser informasjonselementer og konsepter innenfor en avgrenset virksomhet og hvordan disse forholder seg til hverandre.
KommentarEksempel: informasjonsmodell for spesialisthelsetjenesten
Generelt: https://en.wikipedia.org/wiki/Information_model
Referanser
Relaterte begreper