Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DefinisjonKartlegging av alle personer og grupper som blir berørt av og/eller har forventninger til tiltaket/prosjektet.
KommentarInteressentanalysen skal gi en total oversikt over prosjektets interessentbilde til enhver tid, og må derfor oppdateres jevnlig gjennom hele prosjektet.
ReferanserDFØ - Veileder i gevinstrealisering
https://dfo.no/fagomrader/gevinstrealisering/planlegge-gevinstrealiseringen#Interessentanalyse:6622:0
Relaterte sider på Kilden