Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DefinisjonPlan som viser hvordan prosjektet/tiltaket skal kommunisere med de forskjellige interessentene, hva man ønsker å oppnå med kommunikasjonen, samt når og hvordan dette skal gjøres
Kommentar
Referanser
Relaterte begreper