Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DefinisjonProsessen å planlegge realiseringen av gevinstene ved hjelp av en interessentanalyse, utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan og nullpunktsmåling.
Kommentar
Referanser

DFØ
https://dfo.no/fagomrader/gevinstrealisering/planlegge-gevinstrealiseringen
Interregional arbeidsgruppe for felles tilnærming til gevinstrealisering.

Relaterte sider på Kilden