Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Definisjon

Prosjekteierstyring omfatter det ledelsen må gjøre for å sikre at virksomheten setter i gang de riktige prosjektene og å sikre at prosjekter som settes i gang gjennomføres riktig.

KommentarMerk: Denne definisjonen er justert ift Prosjektveiviseren.
ReferanserDifi - Prosjektveiviseren
https://www.prosjektveiviseren.no/node/141/part/all
Relaterte sider på Kilden