Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Foto: privat  


Her finner du oversikt, korte forklaringer og lenker til en del felles tjenester og noen registre.

Se oversikt med de største kliniske system i spesialisthelsetjenesten, grupperinger av system, forvaltningspraksis og pågående arbeid med myndighetspålagte endringer.

  • No labels