Skip to end of metadata
Go to start of metadata(Foto: Haukeland Universitetssjukehus)

[Felles prosjektpraksis]

Dette området inneholder metode og god praksis for gjennomføring av prosjekter i spesialisthelsetjenesten. 

[Arkitektur]

Arkitektur i spesialisthelsetjenesten beskriver hvordan virksomhetens organisering, styring, tjenester, arbeidsprosesser, informasjonsgrunnlag, IKT-systemer og teknologi henger sammen.  Området omfatter forretnings-, informasjons-, applikasjons- og teknologiarkitektur. 

[Prosjektmodell for Nasjonal IKT]

Nasjonal IKTs prosjektmodell er en tilpasning av Prosjektveiviseren (Difi). Den viser metode og god praksis for gjennomføring av prosjekter i Nasjonal IKTs prosjektportefølje.

Her finner du rammebetingelser og føringer for arbeid med e-helse i spesialisthelsetjenesten. 


Her finner du lenker til felles prosedyrebibliotek, metodebøker og en del prosessbeskrivelser for klinisk arbeid, samt lenker til EPJ-rutiner og flere anbefalinger for bruk av kliniske system.

Det finnes et utvalg fellestjenester både innen helsesektoren og i det offentlige. Sjekk her om det allerede finnes en tjeneste for det du trenger i ditt prosjekt.Her finner du sentrale rolle- og ansvarsdefinisjoner for gjennomføringen av prosjekter i spesialisthelsetjenesten.

Her finner du sentrale begrepsdefinisjoner for gjennomføringen av prosjekter i spesialisthelsetjenesten.

Hvor er den gamle forsiden?

Kilden er nå utvidet med et nytt område med felles informasjon for alle som er interessert i e-helse i spesialisthelsetjenesten. Det er denne siden du ser på nå. Hvis du leter etter den gamle forsiden om virksomhetsarkitektur, så finner du den her eller du kan bruke hurtiglenke oppe i side-stolpen til venstre.

  • No labels