Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kilden skal være et levende, samlende og brukervennlig nettsted for deling av informasjon om god praksis for e-helse i spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker å bidra til større åpenhet, høyere grad av standardisering, økt innovasjon og effektivisering. 

Forvaltning av innholdet

Innholdet på Kilden blir produsert av deltagere i Nasjonal IKT sine fagforumer, samt IT- og helsepersonell fra helseregionene.

Innholdet forvaltes helhetlig av Kildens redaksjon, som består av lederne for fagforumene. For status - se tabell.

OmrådeRedaksjonsrådets siste innholdsgjennomgang
Arkitektur24.06.2019
Prosjektpraksis - spesialisthelsetjenesten24.06.2019
Prosjektmodell - Nasjonal IKT24.06.2019
Føringer og strategier24.06.2019
Rutiner og prosesser i spesialisthelsetjenesten24.06.2019
Fellestjenester, registre og systemforvaltning24.06.2019
Roller og ansvar24.06.2019
Begreper24.06.2019

Ønsker du å bidra?

Hvis du har materiale som burde ligget her, hvis du finner feil eller har andre innspill så send en mail til kilden@nasjonalikt.no.

Lenke til innholdet?

Kilden blir stadig forbedret, og våre sider endrer navn og plassering og blir i noen tilfeller slettet. Hvis du lenker til våre sider anbefaler vi at du lenker på følgende måte for å få mest mulig stabile lenker:

  1. Gå til den siden du ønsker å lenke til
  2. Trykk bokstaven K på tastaturet, eller gjør følgende:
    • trykk på de tre prikkene oppe til høyre og
    • velg "Lenke til denne siden".
  3. Benytt Kortlenken som vises i dialogen.

Denne kortlenken vil være gjeldende selv om siden får en ny plassering i hierarkiet eller skifter tittel. Vi vil, så langt det er mulig, unngå å slette sider, men kun slette innholdet og legge inn en lenke til den nye siden.

Bilder

Tusen takk til Haukeland universitetssjukehus som lar oss bruke bildene deres.


  • No labels