Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prosjektrelaterte begreper i spesialisthelsetjenesten som faggrupper fra spesialisthelsetjenesten har blitt enige om. For flere begreper, se Kilden: Begreper


  • No labels