Gå til slutten av metadata
Gå til starten av metadata

(Foto: Haukeland Universitetssjukehus)

Det pågår e-helse-prosjekter i hele sektoren på alle nivåer fra nasjonalt eller interregionalt til lokalt på det enkelte sykehus. Her finner du en oversikt over de største prosjektene som er i gang.

Her finner du en oversikt over sentrale stortingsmeldinger, strategier og andre offentlige skriv som setter retningen for arbeidet vårt innenfor e-helse. Det er også lenker til informasjon om felles, generelle føringer for offentlig sektor.Det blir her delt ulike rutinebeskrivelser. Dette for å redusere duplikat arbeid, øke kvalitet og standardisering.

Det finnes et utvalg fellestjenester både innen helsesektoren og i det offentlige. Sjekk her om det allerede finnes en tjeneste for det du trenger i ditt prosjekt.Hvordan skal vi klare å utveksle helseinformasjon mellom alle systemene som finnes? Vi er allerede godt i gang med å etablere felles kliniske informasjonsmodeller for å imøtekomme denne utfordringen.

Har du mye duplikat funksjonalitet i EPJ-løsningene dine, og velger forskjellige prosjekter forskjellige løsninger på samme problemstillinger? Da bør du kanskje ta i bruk HL7 sin funksjonalitetsmodell for EPJ som gir deg mulighet til å få oversikt på en enhetlig og konsistent måte.

Hvor er den gamle forsiden?

Kilden er nå utvidet med et nytt område med felles informasjon for alle som er interessert i e-helse i spesialisthelsetjenesten. Det er denne siden du ser på nå. Hvis du leter etter den gamle forsiden om virksomhetsarkitektur, så finner du den her eller du kan bruke hurtiglenke oppe i side-stolpen til venstre.

  • Ingen merkelapper