Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dette er en utgått side som ikke blir vedlikeholdt og er midlertidig tilgjengelig.
Oppdatert forside til Kilden finnes via lenken
Kilden

(Foto: Haukeland Universitetssjukehus)

Det pågår e-helse-prosjekter i hele sektoren på alle nivåer fra nasjonalt eller interregionalt til lokalt på det enkelte sykehus. Her finner du en oversikt over de største prosjektene som er i gang.

For å gi støtte til strategisk planlegging, program- og porteføljestyring har helseregionene gått sammen om å utarbeide en felles kapabilitetsmodell.

Kapabilitetsmodellen viser kapabiliteter/evner en aktør som yter helsehjelp bør inneha for å utøve sitt oppdrag og nå sine mål.
Her finner du en oversikt over sentrale stortingsmeldinger, strategier og andre offentlige skriv som setter retningen for arbeidet vårt innenfor e-helse. Det er også lenker til informasjon om felles, generelle føringer for offentlig sektor.


Det blir her delt ulike rutinebeskrivelser. Dette for å redusere duplikat arbeid, øke kvalitet og standardisering.

[Klinisk informasjonsmodellering]

Hvordan skal vi klare å utveksle helseinformasjon mellom alle systemene som finnes? Vi er allerede godt i gang med å etablere felles kliniske informasjonsmodeller for å imøtekomme denne utfordringen.

Det finnes et utvalg fellestjenester både innen helsesektoren og i det offentlige. Sjekk her om det allerede finnes en tjeneste for det du trenger i ditt prosjekt.

Hvor er den gamle forsiden?

Kilden er nå utvidet med et nytt område med felles informasjon for alle som er interessert i e-helse i spesialisthelsetjenesten. Det er denne siden du ser på nå. Hvis du leter etter den gamle forsiden om virksomhetsarkitektur, så finner du den her eller du kan bruke hurtiglenke oppe i side-stolpen til venstre.

  • No labels