Hopp til slutten av metadata
Gå til begynnelsen av metadataene

Systemeierforum EPJ har representanter fra alle helseregioner og koordinerer felles god praksis.

Hvis du ønsker å vite mer om arbeidet med interregionale EPJ-rutiner ta kontakt med Regionalt fagsenter for EPJ.

Eksempler på publiserte rutinebeskrivelser fra noen aktører i sektoren er listet her for gjenbruk;

  • Ingen etiketter