Gå til slutten av metadata
Gå til starten av metadata


Kontakt

For generell kontakt med Nasjonal IKTs arketypeforvaltning, ta kontakt med sekretariatet på arketyper@nasjonalikt.no. Dersom du har spørsmål om eller kommentarer til spesifikke arketyper ber vi om at du tar kontakt ved hjelp av diskusjonsfunksjonen som ligger for hver arketype i Clinical Knowledge Manager, for på den måten å holde all dialog så åpen og transparent som mulig.

Lenker

Norge

Utlandet


Detaljer om fremdrift finnes på JIRA:

Godkjente arketyper  Getting issues...

Arketyper under høring  Getting issues...  

Arketyper under arbeid  Getting issues...

Arketyper i backlog  Getting issues...

  • Ingen merkelapper