Skip to end of metadata
Go to start of metadataSpesialisthelsetjenesten benytter openEHR arketyper for å strukturere klinisk informasjon. En arketype kan beskrives som en liten informasjonsmodell av et klinisk begrep eller konsept.

Arketypeforvaltningen i Nasjonal IKT består av Nasjonalt Redaksjonsutvalg for Arketyper (NRUA) med sekretariat. Arketypene publiseres og gjennomgår faglig forankring på arketyper.no.

openEHR arketyper er basert på spesifikasjoner som eies av openEHR Foundation, og er tilgjengelige under fri lisens. Arketyper er uavhengige av leverandører og deres valgte teknologier for lagring, presentasjon og utveksling.

Arketyper kan enkelt oppdateres ved behov, og terskelen for klinisk personell å kunne bidra til definisjon av dem er lav. Arketyper er derfor velegnet for å være basis for elektroniske journalløsninger fordi definisjonen av dataene er gjort av klinikere selv, vil være stabile over tid, er fritt tilgjengelige og er ikke låst til en enkelt leverandør eller teknologi.

Kontakt

For generell kontakt med Nasjonal IKTs arketypeforvaltning, ta kontakt med sekretariatet på arketyper@nasjonalikt.no. Dersom du har spørsmål om eller kommentarer til spesifikke arketyper ber vi om at du tar kontakt ved hjelp av diskusjonsfunksjonen som ligger for hver arketype på arketyper.no, for på den måten å holde all dialog så åpen og transparent som mulig.

Status

Godkjente arketyper  Getting issues...

Arketyper under høring  Getting issues...  

Arketyper under arbeid  Getting issues...

Innmeldte arketyper  Getting issues...
  • No labels