Gå til slutten av metadata
Gå til starten av metadata

Nasjonal IKT, Helse Bergen og Oslo universitetssykehus inviterer til to dager med seminar og kurs i klinisk informasjonsmodellering ved hjelp av openEHR

Kursdag 1: Dagsseminaret Introduksjon til klinisk informasjonsmodellering

Dag 1 er en introduksjon til strukturering av helseinformasjon, kliniske informasjonsmodeller i form av openEHR arketyper, og hvordan de kan bidra til at det blir litt enklere å tilfredsstille kravene helsevesenet blir stilt overfor. Vi kommer også inn på hvordan klinisk personellet selv kan bidra, og hvorfor det er essensielt at det nettopp er klinikerne som må være i førersetet på utviklingen. Dag 1 er en forutsetning for deltakelse dag 2.

Målgruppe dag 1

Målgruppen for dag 1 er de som ønsker å få et førsteinntrykk av klinisk informasjonsmodellering, for de som skal delta i prosjekter for å definere informasjonsmodeller og å delta i "høringer" på foreslåtte nasjonale og internasjonale arketyper. Dette kan være ledere, helsepersonell, arkitekter, og utviklere. I tillegg kommer alle som ønsker å delta på dag 2.

Kursdag 2: Hands-on modellering av templater og arketyper

På dag 2 vil vi lære deg hvordan du kan bruke verktøy for å lage datasett (templater) tilpasset et konkret klinisk brukstilfelle, bestående av en eller flere arketyper. Eksempler på datasett kan være et skjema for et kvalitetsregister, en klinisk konsultasjon, eller en operasjonsbeskrivelse. Denne dagen går altså mer i dybden, og krever at du har med deg PC med nødvendig programvare installert (se "Praktiske opplysninger" nedenfor). Dag 1 er en forutsetning for deltakelse dag 2.

Målgruppe dag 2

Dagen passer best for de som ønsker en noe dypere forståelse for arketyper og templater, eller som skal ha en mer aktiv rolle i informasjonsmodellering. Dette kan for eksempel være medarbeidere som jobber med dokumenter, maler og skjema i kliniske systemer, med helseregistre, eller med utvikling eller utrulling av kliniske systemer.

Påmelding her!

Deltakeravgift

  • Introduksjonsseminar 20. november: kr 1500,- 
  • Introduksjonsseminar 20. november og klinisk modellering 21. november: kr 6000,-

Deltakeravgiften betales med kredittkort ved påmelding, og inkluderer lunch, varm drikke og snacks. Felles middag 20. november er ikke inkludert i deltakeravgiften.

Praktiske opplysninger

Tid Dag 1 08:30-17:00, dag 2 09:00-15:30

Sted Oslo, Forskningsparken, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Arrangør Nasjonal IKT HF, Helse Bergen HF, Oslo universitetssykehus HF

Kontaktpersoner Silje Ljosland Bakke, Vebjørn Arntzen og John Tore Valand (arketyper@nasjonalikt.no)

Kursholdere Ocean Health Systems, Nasjonal IKT , Helse Bergen og Oslo universitetssykehus

Språk Engelsk/norsk

Utstyr Deltakere 21. november må ha med egen PC med kursprogramvare installert. Les om nedlasting og installasjon av verktøy.

Reise og opphold Deltakere organiserer og dekker sin egen reise og overnatting. Det arrangeres felles middag for kursdeltakerne på en à la carte-restaurant i Oslo sentrum 20. november kl. 19:00. Påmelding til denne skjer ved påmelding til kurset. Middagen er ikke inkludert i deltakeravgiften.

Avbestillinger

Påmeldingen er bindende. Deltakere som er forhindret fra å møte kan erstattes med en annen deltaker.

Agenda

Dag 1 – Introduksjon til klinisk informasjonsmodellering

Session nameTimeStart timeEnd timeMain presenterLanguage
Kaffe/te00:3008:3009:00

Introduksjon, bakgrunn, og forvaltning i Norge00:3009:0009:30Silje Ljosland BakkeNorwegian
Clinician led electronic health records01:0009:3010:30Heather LeslieEnglish
Kaffe/te00:3010:3011:00

openEHR overview00:1511:0011:15Heather LeslieEnglish
Making an archetype00:4511:1512:00AllNorwegian/English
Tools (Archetype Editor, Template Designer and Clinical Knowledge Manager)00:4512:0012:45Heather Leslie/John Tore ValandEnglish/Norwegian
Lunch01:0012:4513:45

Praktisk arketypehøring00:3013:4514:15John Tore ValandNorwegian
Building a template00:3014:1514:45Heather LeslieEnglish
Terminologi og kliniske modeller00:3014:4515:15Silje Ljosland BakkeNorwegian
Kaffe/te00:3015:1515:30

International experience00:1515:3015:45Heather LeslieEnglish
Oppsummering/gevinster/fallgruver00:4515:4516:30Vebjørn ArntzenNorwegian
Questions and discussion00:3016:3017:00AllEnglish/Norwegian
Dinner: 
19:00
Oriental Cuisine Majorstuen

Dag 2 – Hands-on modellering av templater og arketyper

Session nameTimeStart timeEnd timeMain presenterLanguage
Kaffe/te/oppsett av verktøy00:3008:3009:00

Archetypes 10101:0009:0010:00Heather LeslieEnglish
Hands on archetypes00:3010:0010:30AllEnglish/Norwegian
Kaffe/te00:1510:3010:45

Templates 10100:3010:4511:15Heather LeslieEnglish
Hands on templates01:3011:1512:45AllEnglish/Norwegian
Lunch00:4512:4513:30

Hands on templates, continued01:0013:3014:30AllEnglish/Norwegian
Clinical Knowledge Governance00:3014:3015:00Heather LeslieEnglish
Questions and discussion00:3015:0015:30AllEnglish/Norwegian

Kursledere

Heather Leslie Som Clinical Program Lead i openEHR Foundation er Heather en av verdens mest erfarne forfattere av arketyper og templater. Hun arbeidet som kliniker i 15 år før hun gikk over til helseinformatikk i 2000. Heather begynte å jobbe i Ocean Informatics i 2005, der hun nå er direktør for klinisk modellering. Hun har arbeidet med nasjonale e-helseprogrammer i Australia, Storbritannia, Norge, Sverige, Brasil og Slovenia, og holder kurs i klinisk modellering i Europa, Nord- og Sør-Amerika, og Australia.I hennes rolle i openEHR har hun ansvar for utvikling, kvalitetssikring og forvaltning av kliniske arketyper gjennom et aktivt internasjonalt samfunn av klinikere og andre domeneeksperter fra over 80 land.Silje Ljosland Bakke Silje er informatiker og sykepleier, og har klinisk bakgrunn fra plastikkirurgi og klinisk forskning fra Univeritetssykehuset Nord-Norge. Hun har arbeidet innen e-helse siden 2009, først i Helse Bergen og nå som informasjonsarkitekt i Nasjonal IKT HF. Hun var en av initiativtakerne til den nasjonale arketypeforvaltningen, og ble i 2015 med Heather som Clinical Program Co-lead og fra 2017 styremedlem i openEHR Foundation.
John Tore Valand John Tore er sykepleier med klinisk bakgrunn fra hjertekirurgi og legevakt. Han har jobbet innen e-helse i Helse Bergen i fem år. Han har en mastergrad i helseinformatikk, og har arbeidet med den nasjonale arketypeforvaltningen siden 2014.Vebjørn Arntzen Vebjørn er sykepleier med erfaring fra Rikshospitalet innen Thorax- og karkirurgi, Nevrologi og Post.op/Intensiv, og som ble lei av å gjøre alt på den tungvinte måten med penn og papir. Han tok IT-utdanning og har siden jobbet ved Rikshospitalets, nå Oslo universitetssykehus' IKT-avdeling i 21 år. Er utleid til den nasjonale arketypeforvaltningen i 50% stilling.

Se også

  • Ingen merkelapper