Gå til slutten av metadata
Gå til starten av metadata

(Foto: Haukeland Universitetssjukehus)

Arbeidsprosesser utarbeidet i Arbeidsgruppe for arbeidsprosesser og veiledere.

Veiledere utarbeidet i arbeidsgruppe for arbeidsprosesser og veiledere.


Her finner du ulike rutiner vedtatt i Forvaltningsrådet.

Her finnes informasjon om oppsett av Medusa som er behandlet i Forvaltningsrådet.I arbeidsmøte for Arbeidsprosesser og veiledere 28.11.2017 ble tre nye flytskjemaer godkjent. Disse er nå publisert under dokumentasjon > flytskjema.
Medusa 6.70 er lansert  • Ingen merkelapper