Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(Foto: Haukeland Universitetssjukehus)

Medusa er et felles nasjonalt system for forvaltning, drift og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler. Systemet Medusa er levert av SoftPro Medical Solutions.


Arbeidsprosesser utarbeidet i Arbeidsgruppe for arbeidsprosesser og veiledere.

[Veiledere]

Veiledere utarbeidet i arbeidsgruppe for arbeidsprosesser og veiledere.


Her finner du ulike rutiner vedtatt i Forvaltningsrådet.

Her finnes informasjon om oppsett av Medusa som er behandlet i Forvaltningsrådet.Blog stream

Create a blog post to share news and announcements with your team and company.  • No labels