Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Rutine for bruk av Medusa Support er oppdatert.Forvaltningsrådet har etablert kjøreregler for bruk av Support, og flytskjema for saker i Support. Sakskategori og -status er satt opp i Support ihht til beskrivelsene. Under er det bilde av henvendelsestreet i Medusa Support som viser kategorier og statuser som er i bruk, samt antall saker som er registrert for øyeblikket.

Kjøreregler og flytskjema finner du tilgjengelig på forsiden til Medusa forvaltning eller under rutiner.


  • No labels