Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det holdes innlegg om Medusa på Olavsgaard-seminaret 8.-9. november. Påmelding og program finner du her.

Medusa vil være tema på Olavsgaard-seminaret 8. november mellom kl 13-15. Fra Systemeierstyret vil Per Arne Jørgensen holde innlegg, fra brukermiljøet vil Kristin Næss Risto holde innlegg og fra Leverandøren vil Christer Jabobsson holde innlegg. Se mer informasjon på behandlingshjelpemidler.no.

  • No labels