Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I arbeidsmøte for Arbeidsprosesser og veiledere 28.11.2017 ble tre nye flytskjemaer godkjent. Disse er nå publisert under dokumentasjon > flytskjema.I arbeidsmøte for Arbeidsprosesser og veiledere 28.11.2018 ble tre nye flytskjemaer godkjent. Dette er siste møtet i en serie av arbeidsmøter. Tidligere godkjente prosesser og veiledere finner du under dokumentasjon.

De siste godkjente skjemaene er:

  • Ekstern service av utstyr
  • Bestilling av service fra ekstern kunde
  • Utlevering av forbruksmateriell og utstyr

Disse er nå publisert under dokumentasjon > flytskjema.

  • No labels