Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mandat:
Arbeidsgruppa BHM behandler saker som omhandler BHM. Vi vil dele løsninger, diskutere utfordringer, drøfte behov og skissere løsninger, samt drøfte og prioritere saker med/mot Softpro. Herunder vil vi sikre lik praksis for registrering og lik bruk av felter, for å legge opp til en framtidig deling av data og mulighet til å ta ut sammenlignbar statistikk. Vi vil lære av hverandre og samarbeide om å få gjennomført endringer i, eller utvikling av, Medusa. 


Deltakere:

Ved behov for kontakt send e-post til medusa-bhm@medtekn.no 

NavnRegion
Hanne Waaberg (Leder)HM, St. Olavs 
Magnar HeltneHV, Helse Førde
Stein AlfeiHSØ, Sykehuset Innlandet
Siv HangaardHSØ, AHUS
Tommy Bøe UrdahlHSØ, Vestre Viken
Monica Østvik

HSØ, AHUS

Kristoffer RøedHSØ, OUS
Tore SolbergHSØ, Sykehuset Vestfold
Sindre HoelHSØ, OUS
Merethe HoklandHN, Helgelandssykehuset
  • No labels