Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mandat

Gruppens ansvarsområde er å koordinere og prioritere utvikling av nye og forbedrede veiledere samt å verifisere at innholdet i veiledere som er klare for publisering er i tråd med nasjonale føringer og har riktig kvalitet.
Gruppen har ansvar for å få publisert veileder på Kilden.
Gruppen opptrer på vegne av FvR og beslutter på vegne av FvR.
Gruppen initierer behov for og søker å utpeke mindre veilederspesifikke arbeidsgrupper, typisk 2-3 personer, for utvikling av nye eller forberedte veiledere. Deltakere i veilederspesifikke arbeidsgrupper trenger ikke være deltaker i FvR eller arbeidsgruppe for veiledere.


Status for veileder og prosesser

Nasjonal arbeidsgruppe veiledere og prosesser - status veiledere.xlsx


Deltakere

Ved behov for kontakt send e-post til medusa-veiledere@medtekn.no 

NavnRegion
Eva Sørli (Leder)HM, St. Olavs MTA
Hanne Therese WaabergHM, St. Olavs BHM
Jarle BrønstadHM, St. Olavs MTA
Lasse JohansenHSØ, OUS MTA
Hågen KylloHSØ, OUS MTA
Ann-Kristin KarlsenHSØ, AHUS MTA
Tommy Bøe UrdahlHSØ, Vestre Viken BHM
Dag DekkerhusHSØ, Sykehuset i Vestfold MTA
Audny Elise Samnøy StuenNKKN
Christoffer EngesethHV, Helse Møre og Romsdal BHM
Lill Marita Køien BergHN, Helgelandssykehuset MTA

  • No labels