Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Forslag til innholdsendringer kan sendes Kildens redaksjon. 

Nasjonal IKT HFs prosjektmodell er basert på Prosjektveiviseren (Difi) og tilpasset spesialisthelsetjenesten. Den viser metode og god praksis for gjennomføring av prosjekter. 


En prosjektfase er tids- og arbeidsperioden fra ett beslutningspunkt til det neste.

Spesialisthelsetjenestens IKT-prosjekter gjennomføres med Prosjektveiviserens fasebegreper og -inndeling, der innholdet i fasene er tilpasset.

Et beslutningspunkt er et definert, overordnet og formelt punkt i prosjektet hvor det skal tas en prinsipiell beslutning om prosjektet skal videreføres eller avsluttes.

Spesialisthelsetjenestens IKT-prosjekter gjennomføres med Prosjektveiviserens beslutningspunkter, der sjekklistene er tilpasset.


Tverrgående tema er relevante fagområder som går på tvers av prosjektfasene. For eksempel risikohåndtering og gevinstrealisering. Perspektivene fra definerte tverrgående tema skal ivaretas i planlegging og gjennomføring av spesialisthelsetjenestens IKT-prosjekter og -aktiviteter.


Ledelsesprodukter er produkter (dokumentasjon) som er nødvendig for å lede og styre et prosjekt. Ledelsesprodukter er de samme for alle prosjekter, men omfang og form kan tilpasses det enkelte prosjekt. Det finnes tre typer ledelsesprodukter; styringsdokumentasjon (obligatoriske ledelsesprodukter), registre og rapporter.


Kildens rolle- og ansvarsbeskrivelser skal legge tilrette for at spesialisthelsetjenesten kan navnsette og definere roller på enhetlig vis, slik at gjenbruk er enkelt og misforståelser på tvers av fagfelt unngås.


Kildens begrepsdefinisjoner skal legge tilrette for at spesialisthelsetjenesten kan anvende begreper på enhetlig og effektivt vis, slik at gjenbruk er enkelt og misforståelser på tvers av fagfelt unngås.  • No labels