Skip to end of metadata
Go to start of metadata
AnsvarAnsvarlig for å lede ansatte og organisasjonen gjennom en endringsprosess slik at virksomheten oppnår forventede resultater.
UtdypendeOCG  Managing Successful Programmes (MSP) kapittel 4.9. sier at "Leder ansvarlig for endring"/Business change manager (MSP) er ansvarlig for å  utnytte mulighetene som gis av prosjektleveransene, og omsette disse til gevinster ved å iverksette forretningsmessige endringer.
Referanser

Utarbeidet av Arbeidsgruppe for felles tilnærming til gevinstrealisering.

Basert på Difi - Prosjektveiviseren
https://www.prosjektveiviseren.no/bibliotek/tverrgaende/gevinstrealisering