Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Intensjon

Rolle- og ansvarsbeskrivelsene på dette området skal legge tilrette for at helsesektoren kan anvende roller på enhetlig og effektivt vis, slik at gjenbruk er enkelt og misforståelser på tvers av fagfelt unngås.

Dersom du savner en rolle- eller ansvarsbeskrivelse på Kilden, kan du sende et ønske til Kildens redaksjon med begrunnelse. Legg gjerne med et forslag til definisjon. 

Se også DIFIs sider om roller.


 Roller-prosjektmodell

  • No labels