Skip to end of metadata
Go to start of metadata
AnsvarProgrameier ivaretar programmets mål og gjennomføring på vegne av virksomhetsledelsen, herunder at programmets gevinster blir realisert.
Utdypende-
Referanser

Utarbeidet av Arbeidsgruppe for felles tilnærming til gevinstrealisering.

Difi
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/styring-og-organisering/virksomhetens-prosjektorganisasjon/roller-og-ansvar