Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Ansvar

Prosjektleder for prosjekt som finansieres av Nasjonal IKT.

Prosjektlederen har ansvar og myndighet til å lede prosjektet og levere de nødvendige produktene innenfor de rammer og begrensninger som er definert av prosjektstyret.

Utdypende

Ansvaret til prosjektlederen består i stor grad i å planlegge, delegere oppgaver til resten av prosjektteamet, overvåke aktiviteter og fremdrift og styre alle aspekter av prosjektet. Prosjektlederen skal motivere alle involverte til å bidra til å oppnå prosjektets mål innenfor definerte krav og forventninger.

Prosjektlederen i Nasjonal IKT prosjekt er leid inn fra regionale helseforetak, eller kan være eksternt innleid.

Prosjektlederen samarbeider tett med prosjekteier. Porteføljeansvarlig bistår i samarbeidet. Prosjektlederen rapporterer til prosjektstyret, samt til Nasjonal IKT porteføljestyre og strategiråd.

ReferanserProsjektleder(DIFI), Prosjekteierstyring i Nasjonal IKT