Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Ansvar

En virksomhetsarkitekt har ansvar for å utvikle målbilder, strategier og handlingsplaner for IKT-området basert på virksomhetsstrategier og overordnede mål.

Utdypende

Virksomhetsarkitektur skal sikre en sammenheng mellom forretningsutvikling og IKT–tiltak. Virksomhetsarkitekten skal ha et helhetsbilde og en kunnskap slik at mål og strategier innfris. Virksomhetsarkitektens arbeid skal bidra til å sikre informasjonsflyt, rive siloer, legge til rette for endring, redusere IT-kostnader, redusere gjennomføringstiden og aller viktigst, gjøre brukerne mer fornøyde.

En virksomhetsarkitekt jobber i skjæringspunktet mellom fagsiden og IKT, og bidrar til at virksomheten etablerer de riktige IKT-løsningene på riktig måte til rett tid. Virksomhetsarkitektene bidrar også  i etablering av strategien for virksomheten og etablerer og forvalter virksomhetsarkitektur, herunder prosess-, kapabilitets- og informasjonsmodell, og arkitekturprinsipper. Til slutt som bistår virksomhetsarkitekter i porteføljestyringsprosessen.

For mer informasjon om fagområdet, se siden Hva er virksomhetsarkitektur. 

Referanser