Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eksempler på publiserte rutinebeskrivelser fra noen aktører i sektoren er listet her for gjenbruk;

For oversikt over felles god praksis, se her.

Se også anbefalinger vedrørende arbeid med klinisk beslutningsstøtte

Tilbake til øvrig innhold vedrørende arbeid med kliniske system.

Hvis du ønsker å vite mer om arbeidet med interregionale EPJ-rutiner, ta kontakt med Regionalt fagsenter for EPJ.


  • No labels