Skip to end of metadata
Go to start of metadata

«Care Process Self-Evaluation Tool (CPSET)» måler i hvilken grad pasientforløp er organisert. Spørreskjemaet, som er oversatt til norsk av Helse Fonna, kan benyttes ved ulike pasientforløp: CPSET-norsk.pdf

I pasientens fotspor er opprinnelig et ledelsesverktøy der øverste leder for en virksomhet fysisk følger en pasientog observerer hans eller hennes møte med foretaket gjennom en hel dag eller deler av en dag. Det fungerer også godt til å få oversikt over et pasientforløp.

Process Mining er en metodikk for å avdekke prosesser, basert på hendelsesdata, f.eks. fra pasient-administrative systemer eller en elektronisk pasientjournal. Vi kan:

  • beskrive pasientforløp som ikke er formalisert
  • kontrollere at forløp følges
  • forbedre forløp


  • No labels