Skip to end of metadata
Go to start of metadata

                                                                                                                                                                                                                                                    (Foto: Haukeland universitetssjukehus)

Her finner du lenker til felles prosedyrebibliotek, metodebøker og en del prosessbeskrivelser for klinisk arbeid, samt lenker til EPJ-rutiner og flere anbefalinger for bruk av kliniske system. Les gjerne om implementering av eksisterende systemforvaltning her og informasjon om en del felles tjenester her. Det er ønskelig å dele erfaringer fra flere foretak, og redaksjonen for Kilden tar gjerne i mot eksempel fra sektoren som kan deles her. Send forslag (også om andre innholdsendringer) til Kildens redaksjon. 

Spesialisthelsetjenestens beskrivelser av kliniske arbeidsprosesser, prosedyrer og retningslinjer

Her finner du spesialisthelsetjenestens rutiner, føringer og opplæringsinformasjon for brukere av kliniske systemer -samt noen føringer for planlegging av nye funksjoner i EPJ.

Helse Midt-Norge og Helse Vest deler her forslag til metode for monitorering av pakkeforløp for ulike pasientgrupper. Sidene inneholder informasjon om hvordan en kan sette opp muligheter for å se status og flaskehalser i bestemte pasientforløp.

Beskrivelse av beslutningsstøtte og anbefalinger for å ta i bruk regelbasert beslutningsstøtte i e-helseløsninger

  • No labels